MINI Thailand จัดโปรหนักแทนความรัก. MINI Thailand จัดโปรหนักแทนความรัก.

MINI Thailand จัดโปรหนักแทนความรัก.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีเยือนบ้านเกิดมินิที่ประเทศอังกฤษ

 

1. คุณสุนิสา สัมนา

2. คุณยิ่งศักดิ์ กิตติวรการชัย

3. คุณเสาวะภา ไพรสุวรรณ

4. คุณอัญชิสา กิงตระกูล

5. คุณดวงใจ กรโกสียกาจ

6. คุณนิเวศน์ ตระกูลสันติรัตน์

7. คุณณัฎฐ์ เล่าสีห์สวกุล

8. คุณอนัญญา โตพานิช

9. คุณณนณภัทร สิมะกุลธร

10. คุณสยาม กิติบุญญารัศมี

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด