aftersale aftersale

อภิสิทธิ์พิเศษสำหรับการแบ่งชำระ ค่าซ่อมบำรุงรักษา, ชุดแต่ง John Cooper Works, อุปกรณ์ตกแต่ง และสินค้า MINI Lifestyle ที่ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของมินิ ทั่วประเทศ

ท่านสามารถเลือกแบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน สำหรับค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่ารวมกัน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารกสิกรไทย  วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2563*

 

*ข้อกำหนดและเงื่อนไข

    - การแบ่งชำระBe Smart ของ ธนาคารกรุงเทพ ยกเว้นบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพอเมริกัน เอ็กซ์เพรส/บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์/บัตรเครดิตองค์กร/บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ

    - บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์และเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า