MINI TECH.

3D PRINTING TECHNOLOGY.

MINI 3D RINTING TECHNOLOGY MINI 3D RINTING TECHNOLOGY

 

ลองนึกภาพเครื่องจักรตัวหนึ่งที่สามารถสร้างสิ่งของอะไรก็ได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นของใช้ต่าง ๆ วัตถุที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนอย่างในจินตนาการ หรือแม้กระทั่งอาวุธที่ทันสมัย ที่มันมักจะอยู่ในภาพยนตร์ที่มีภาพโลกแห่งอนาคต เราอาจจะคิดว่าในชีวิตจริงมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่แท้จริงแล้วเรากำลังเข้าใกล้สิ่งนั้นมากขึ้นทุกวัน ด้วยเทคโนโลยี 3D Printing ซึ่งมันกำลังจะเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันไปตลอดกาล

 

MINI 3D RINTING TECHNOLOGY
MINI 3D RINTING TECHNOLOGY

 

3D Printing คือกระบวนการที่ใช้เครื่องจักร หรือที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นเครื่องพิมพ์แบบสามมิติ ทำการเติมเนื้อวัสดุเพื่อทำให้เกิดเป็นรูปร่างที่สามารถจับต้องได้ตามที่ต้องการ โดยอาศัยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งการเติมเนื้อหรือพิมพ์วัสดุลงไปจะเป็นไปทีละ Layer หรือทีละชั้น เพื่อพิมพ์แล้วชิ้นวัสดุก็จะค่อย ๆ หนาขึ้น และขึ้นรูปเป็นวัตถุที่เราได้ออกแบบไว้ในคอมพิวเตอร์นั้นเอง

 

MINI เป็นรถยนต์แบรนด์แรกที่ริเริ่มให้ลูกค้าสามารถสั่งอุปกรณ์ตกแต่งที่ถูกขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติตามความต้องการได้ และอุปกรณ์ที่สามารถตกแต่งได้ก็จะมีหลากหลายชิ้น เช่นกรอบไฟเลี้ยวด้านข้าง (side scuttles), แผงคอนโซลฝั่งคนนั่ง, กาบบันไดของประตูรถ ด้วยการผลิตจากเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติอันทันสมัยที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งลูกค้ามินิสามารถเลือกพิมพ์ชื่อตัวเองหรือลวดลายที่ตัวเองต้องการเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งรถมินิของตัวเองได้ ทั้งเท่และทันสมัยกันสุด ๆ ไปเลย