ทริปสุดพิเศษในเดือนมีนาคม กับกิจกรรม MINI BIG LOVE STORY.
MINI x PA PI PIE. AMPAWA PADDLE TRIP.

Mini-DrivingTripxPa-Pi-Pie Mini-DrivingTripxPa-Pi-Pie

 

เปิดมุมมองการท่องเที่ยว วิถีใหม่ ขับมินิไปพายซับ
บันทึกเรื่องราวความสุขของชุมชนริมครอง เรียนรู้ อนุรักษ์และชื่นชม อัมพวา อย่างที่ไม่เคยสัมผัส

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 14:00 – 20:00 น.

สัมผัสเรื่องราวพิเศษสุดเฉพาะเราชาวมินิในทริปนี้

CHAPTER 1   เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนคลองอัมพวา
CHAPTER 2   พายชมชุมชนวิถีริมน้ำและทัศนียภาพริมคลอง
CHAPTER 3   พายเก็บขยะ ณ.จุดบรรจบของแม่น้ำ และคลองอัมพวา
CHAPTER 4   พักผ่อนดื่มกาแฟ และ ชิมขนมเจ้าเก่าแก่บนซับบอร์ดกลางน้ำ

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ สำหรับ MINIster เท่านั้น

รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน ในราคา 1,200 บาท ต่อ 1 ท่าน (ราคานี้รวมกระดานยืนพาย (SUP), ไม้พาย, ชูชีพ และอาหารเย็น) สมัครและสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรม

โทร. 081-751-5324

เงื่อนไข
1. ราคาที่ระบุรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สิทธิ์มีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ชำระเงินก่อน
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4. ผู้เข้าร่วมต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
5. ผู้เข้าร่วมต้องแสดงหลักฐานการตรวจ ATK ก่อนร่วมกิจกรรม 1 วัน
6. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด
7. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุในวันร่วมกิจกรรม
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จองไว้ได้ หรือกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จากสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้

 

กำหนดการ

14:00 – 15:00

จุดนัดพบ และจอดรถที่ บ้านรัก อัมพวา โฮมสเตย์

รถรับจากบ้านรัก อัมพวา โฮมสเตย์ มาที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์

15:00 – 18:00      

บรรยายวิถีชีวิตชุมชนคลองอัมพวาโดยสังเขป

พายชมชุมชนวิถีริมน้ำและทัศนียภาพริมคลอง

แวะชมจิตกรรมฝาผนังโบสถ์วัดเกษมสรณารามและร่วมบริจาคหลังคาโบสถ์

พายเก็บขยะ ณ.จุดบรรจบของแม่น้ำ และคลอง

พักผ่อนดื่มกาแฟ และ ชิมขนมเจ้าเก่าแก่บนซับบอร์ดกลางน้ำ

พายชมต้นลำพู และทัศนียภาพริมน้ำ

18:00 – 20:00
อาหารเย็นที่ บ้านรัก อัมพวา โฮมสเตย์

ลงทะเบียนขอข้อเสนอ