20th Anniversary 20th Anniversary

เพราะมีคุณ ถึงมีเรา

ฉลองครบรอบ 20 ปี BMW Financial Services ลุ้นรางวัล BMW, MINI & BMW Motorrad รวมกว่า 7 ล้านบาท*

ลุ้นต่อที่ 1… ลุ้นทุกเดือน MONTHLY PRIZE กับของรางวัล THE POWER OF CHOICE 12 รางวัล มูลค่ารวม 360,000 บาท*

ลุ้นต่อที่ 2… ลุ้นรางวัลใหญ่ GRAND PRIZE MINI COOPER SE มูลค่า 2,290,000 บาท*

โอกาสมารีบคว้าไว้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 เม.ย. 2565 พลาดแล้วพลาดเลย โอกาสไม่เคยเป็นของคนที่ช้า

HOW TO ENTER? วิธีการร่วมลุ้น

เมื่อออกรถ MINI และทำสัญญากับ MINI FINANCIAL SERVICES ตั้งแต่ 1 พค 64 – 31 เมย 65 รับสิทธิ์ลุ้นง่ายๆ ทันที ทุกสัญญา

ลุ้นต่อที่ 1: MONTHLY PRIZE. ลุ้นของรางวัลประจำเดือน

ตั้งแต่ พ.ค 64 - เม.ย 65 ออกรถและทำสัญญา MINI เดือนไหน คุณสามารถลุ้นของรางวัลประจำเดือนนั้น “POWER OF CHOICE” 12 รางวัล มูลค่ารวม 360,000 บาท

Monthly Prize Monthly Prize

*เนื่องด้วย สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล (เป็นของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน) รวมถึงระยะเวลาการรับของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลุ้นต่อที่ 2: GRAND PRIZE. ลุ้นของรางวัลใหญ่

พลาดของรางวัลประจำเดือนไม่เป็นไร คุณสามารถร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ ท้ายรายการ พค 65 MINI COOPER SE มูลค่า 2,290,000 บาท*

Grand Prize Grand Prize

YEAR END SURPRISES SOON.

เตรียมลุ้นรางวัลเซอไพรส์ 1.9 ล้านบาท* ที่นี่เร็วๆ นี้

Grand Prize Grand Prize

Prize Draw Schedule

Prize draw schedule Prize draw schedule

WINNER ANNOUNCEMENT รายชื่อผู้ชนะรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่นี่ และ FACEBOOK MINI THAILAND หลังจากจับผู้โชคดี 7 วัน

จับครั้งที่ 1 : ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 22 ตค 64

จับครั้งที่ 2 : ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 22 มค 64

จับครั้งที่ 3 : ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 22 พค 65

TERMS & CONDITIONS

เงื่อนไขการรับรางวัล :
 • เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล (เป็นของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน) รวมถึงระยะเวลาการรับของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีสามารถ รับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ต่อการซื้อ และจัดไฟแนนซ์ รถยนต์ ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,000,000 บาท / รถจักรยานยนต์ 1 คัน
 • ในกรณีที่ผู้ซื้อในนามนิติบุคคล บริษัท หุ้นส่วน ห้างร้าน บุคคลนั้นต้องมีหนังสือยินยอมจากนิติบุคคล บริษัท หุ้นส่วน ห้างร้าน และจากบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ในกรณีดังกล่าว
 • ผู้โชคดีจะต้องชําระภาษีชิงโชคหัก ณ ที่จ่าย 5%
 • ผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลตลอดรายการเท่านั้น
 • พนักงานและครอบครัวของ บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย, ผู้จําหน่ายฯ อย่างเป็นทางการ, บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดําเนินรายการและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการจับรางวัลไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลยินยอมให้พิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อและ/หรือรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจในปัจจุบันและ/หรือในอนาคตตามที่เห็นสมควร
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัล หากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 • การตัดสินของบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สถานที่ในการจับรางวัล : BMW Training Center เลขที่ 196 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
 • การประกาศรายชื่อผู้โชคดี : ประกาศรายชื่อหลังจับรางวัล 7 วัน ผ่านทาง www.mini.co.th หรือ Facebook MINI Thailand
 • เลขที่ใบขออนุญาติชิงโชค ปท 0118 / 1864

 

เงื่อนไขสำหรับลุ้นรับรางวัลลุ้นรับ BMW 7 Series Limo with Driver:

 • ขอสงวนสิทธิ์ของรางวัล เฉพาะ Package ใช้รถ BMW 7 Series พร้อมคนขับ 12 ชม กับบริษัทเช่ารถที่ทางบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จัดหาและกำหนดให้เท่านั้น
 • เงื่อนไขระยะทาง และระยะเวลาการใช้รถ BMW 7 Series พร้อมคนขับ 12 ชม จะเป็นไปตามที่บริษัทเช่ารถที่ทางบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย นั้นๆ กำหนด
 • ผู้โชคดีจะต้องทำการแจ้งชื่อ นามสกุล ผู้ที่เข้าร่วมนัดหมายล่วงหน้าตามที่บริษัทฯ กำหนด และต้องใช้สิทธิ์ภายในปี 2565
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขสำหรับลุ้นรับรางวัล MINI Track Day:

 • สำหรับรางวัล MINI Track Day ผู้โชคดีจะได้รับบัตร 1 ใบ มูลค่า 12,660 บาท สำหรับการนำรถยนต์ MINI ของผู้โชคดี 1 คัน จำกัด 2 ท่าน / 1 คัน (ผู้ขับขี่ 1 ท่าน และผู้ร่วมเดินทางอีก 1 ท่าน) โดยผู้ขับขี่ทั้ง 2 ท่านต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่ที่อยู่ในอายุการใช้งานในวันร่วมกิจกรรมเท่านั้น
 • ผู้โชคดีจะต้องทำการแจ้งชื่อ นามสกุล ผู้ที่เข้าร่วมนัดหมายล่วงหน้าตามระยะเวลาเป็นเวลา 1 เดือน หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด และต้องใช้สิทธิ์ภายในปี 2565


เงื่อนไขสำหรับรางวัล MINI Cooper SE มูลค่า 2,290,000 บาท:

 • โมเดล สี และรุ่นของรางวัล MINI Cooper SE ได้ถูกกำหนดไว้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • ผู้โชคดีจะต้องชําระภาษีชิงโชคหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล